DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI


EMEKLİLER İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

26 Aralık 2011, Pazartesi

11. EMEKLİLER İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 
11. EMEKLİLER İÇİN KEY İÇİN ÖRNEK İDARİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

KIT’ASI           :

BİRLİĞİ           :

….

….

 

 

 

 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’ NA

                                                                                               ANKARA

 

1.         Komutanlığınız bünyesinde 30.08.1986 nasıp ve 1986/72 Sicil numarası ile 1986 yılından 15.10.2007 tarihine yılına kadar aralıksız olarak görev yapmış ve bu tarihte J.Astsb. Kd. Bçvş. Rütbesinden emekliye ayrılmış bulunmaktayım.

 

1987-1989 YILLARI ARASINDA Aralıksız olarak komutanlığınız bünyesinde çalışmış olmama ve 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikle, Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son listenin 31.3.2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderileceğinden söz edilmiş olmasına rağmen;

 

EGYO tarafından artık son ödeme olduğu belirtilerek açıklanan 28.02.2011 ödeme listesinde de görüldüğü üzere tarafıma toplamda ……. TL KEY ödemesi yapılmıştır.

 

Oysaki belirtilen süreçte aralıksız olarak görev yapan ve Konut Edindirme Yardımı eksiksiz olarak kesilen emsalim durumundaki personele 1.400.00–1.500.00 TL ödeme yapılması gerektiği açıktır.

 

2.  Bu nedenle; yasa gereği son ödeme tarihi de dolduğundan, adıma tanzim edilen KEY Takip Formlarının J.Gn.K.lığı Arşiv Müdürlüğü’nden; diğer bilgilerin ise J.Gn. K.lığı Personel Dairesi Başkanlığı’nda ve/veya Emekli Şube Müdürlüğü’nde muhafaza edilmekte olan Özlük Dosyası ile Komutanlığınızda mevcut diğer belgelerden temin ve tespit edilerek; 3320 sayılı yasanın yürürlükte olduğu yani fiili olarak KEY kesintilerinin yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak zorunda olunduğu 1987–1995 yılları arasında tarafıma ait; kesinti yapılması gereken ay ve yılların, toplam yapılması gereken kesinti miktarının ve tasfiyeden sonra ödenmesi gereken toplam KEY tutarının tespit edilerek, İlgili mevzuat Hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun GEREKLİ DÜZELTMEYİ YAPARAK tarafıma gerekli ödemenin yapılması için gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederim.                                

 

 

                                                                                                          Ali CENGİZ

                                                                                                          E. J.Kd. Bçvş.

 

EKLER                                                                                             :

EK–1 Tarafıma ait hak sahipleri listesi internet çıktısı

EK-2 Nüfus Cüzdanı-Askeri Kimlik kartı-Emekli Kimlik kartı fotokopisi